077-398 8037
info@hagrokantoormeubelen.nl

Ergonomie Algemeen

  • Ergonomie
  • Ergonomie
  • Ergonomie
  • Ergonomie

Ergonomie is de wetenschap, waarmee geprobeerd wordt mensen zo gezond, efficiënt en comfortabel mogelijk en in een goede balans te kunnen laten leven en werken: Er zijn diverse verschillende soorten ergonomie:

Software-Ergonomie
Bijvoorbeeld een website, die voor iedereen te begrijpen en natuurlijk ook overzichtelijk is.
Werkplek-Ergonomie
Elke werkplek dient aan de Arbo eisen te voldoen en moet ook goed zijn ingesteld. Ook dient de gebruiker de instel- mogelijkheden te kennen en te kunnen gebruiken, zodat er geen verwijdbare klachten kunnen ontstaan.
Product-Ergonomie
Bijvoorbeeld een videorecorder zo ontwerpen dat hij door iedereen te bedienen is.

Het woord ‘ergonomie' komt van de Griekse woorden ‘ergon' en ‘nomos'. Ergon is werk/arbeid en nomos betekend regel/wet. Letterlijk betekent ergonomie dus ‘arbeidswet'.

Ergonomen zijn wetenschappers die de ergonomie bestuderen. Ze proberen daarbij gebruiksvoorwerpen, taken en technische systemen zoveel mogelijk aan het menselijk lichaam aan te passen. Sinds een paar decennia is er een Arbo-wet. Dat is een wet voor de arbeidsomstandigheden. Daarin staan regels voor de werkplek van mensen. Zowel voor een bouwvakker als iemand die de hele dag op kantoor zit. In de Arbo-wet staan regels die over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk gaan. Wij verwijzen voor de exacte regels en omschrijvingen naar de Arbo-informatie bladen (nummer 2, 8, 24 en 7) SDU uitgevers uit Den Haag en NEN Nederlands Normalisatie-instituut in Delft voor de NPR 1813, 2449, 1335 deel 1, 2, 3.  

Hagro adviseurs bezitten vakkundige ergonomische kennis

De ARBO controleert deze wetten.. Als deze wetten niet worden nageleefd door de werkgever, krijgt het bedrijf een waarschuwing of een flinke boete. Sowieso is het ook belangrijk voor het bedrijf om een goede werkplek voor de werknemers te creëren, want anders kunnen deze medewerkers klachten krijgen en ziek worden. Het bedrijf is daar dan de dupe van, want die heeft een werknemer minder die ze nog wel salaris moeten betalen en de collega's worden met hogere werkdruk opgezadeld.

Niet alleen op het werk is ergonomie belangrijk maar natuurlijk ook thuis, op school en tijdens de vrijetijdsinvulling. Daarom wordt door de gespecialiseerde vakhandel hieraan gelukkig ook steeds meer en gerichte aandacht besteed. Hagro adviseurs willen hierin zeker een voortrekkersrol spelen. Kortom, ergonomie is erg belangrijk voor de mens. Het maakt het werkzame leven makkelijker en er komen minder klachten door voort.

Ergonomie door de jaren heen

Vroeger hield men zich nog niet zo bezig met de ergonomische wetenschap. Men maakte gewoon producten. De mensen die het product kochten keken ook niet of het product aan ergonomische eisen voldeed. Langzamerhand ging men doorkrijgen dat de producten die gemaakt werden ook rekening moesten houden met het functioneren van het menselijk lichaam. Ergonomie is nu al niet meer weg te denken uit onze maatschappij.